Administratie

Uw administratie kan worden uitgevoerd op een door u gewenste periodieke basis
(dagelijks/maandelijks/per kwartaal). Wij hanteren hiervoor diverse administratiepakketten, welke we op basis van de door u gewenste en benodigde functionaliteiten kunnen aanbevelen.

Aangezien een ondernemer door de ontwikkelde automatisering steeds vaker in staat is om een eigen administratie te verwerken is het van belang hier een juist pakket voor te kiezen. Een pakket met duizend en één mogelijkheden is mooi, maar meestal te ingewikkeld, overbodig en ook vaak te duur.

Graag bekijken we samen met u de mogelijkheden.

Tussentijdse cijfers

Ondernemers hechten steeds meer waarde aan tussentijdse cijfers, waardoor ze exact weten wat we in hun bedrijf speelt en waar ze op moeten letten.

Door het koppelen van een administratiepakket met onze software kunnen we tot zelfs dagelijks uw cijfers actueel houden. Daar ligt tevens de kracht van de boekhouder van tegenwoordig.

Met het instellen van alerts kunnen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen uw onderneming, waardoor u tijdig kunt schakelen wanneer dat noodzakelijk is.

Jaarrekening

Na afloop van het boekjaar stellen we graag voor u de jaarrekening op, welke vaak van belang is indien er bancaire leningen binnen uw bedrijf spelen. De bank kan u hiernaar vragen en ook de voorwaarde opnemen in de leningsovereenkomst om deze na afloop van het boekjaar binnen een gestelde termijn aan te leveren.

Daarnaast is de jaarrekening natuurlijk ook van belang wanneer er bijvoorbeeld geen tussentijdse cijfers opgesteld zijn. U wilt natuurlijk wel weten hoe uw bedrijf er voor staat na een jaar hard werken.

Het is het totaalplaatje van uw onderneming over één jaar, waarop u verder kunt borduren naar de toekomst toe.

Fiscale aangiften

Elke ondernemer dient na afloop van het boekjaar een fiscale aangifte in te dienen. Voor een eenmanszaak, Vof en DGA spreken we van de aangifte Inkomstenbelasting en voor de BV spreken we van de aangifte vennootschapsbelasting en eventueel dividendbelasting.

Deze aangiften stellen we graag voor u op en dienen we voor u in bij de Belastingdienst. Tevens kunnen we u, als dat nodig blijkt, opnemen in de uitstel regeling voor het doen van de
aangiften.

Daarnaast bekijken we van tevoren graag samen met u of het wenselijk is om een voorlopige aangifte te doen om te voorkomen dat u achteraf heffingsrente moet betalen en waardoor u de mogelijkheid heeft het bedrag gespreid over een periode te kunnen voldoen. Zo houdt u mooi inzicht in uw liquiditeit.

Adviseur

Met de komst van goede software is de functie van boekhouder nog verder opgeschoven in
de richting van advisering.

We denken steeds meer met de ondernemer mee en adviseren op het gebied van salarissen, liquiditeit en andere kernzaken. Door samenwerkingen met de juiste gespecialiseerde partners kunnen we steeds beter adviseren bij mogelijke subsidies, samenwerkingen of investeringen.

Op die manier kunnen we de belangen van uw onderneming het beste behartigen.

Vrijblijvend gesprek aanvragen

U bent natuurlijk altijd van harte welkom voor een vrijblijvend gesprek onder het genot van
een kop koffie!

Contact